Werkwijze

Wachttijd

Momenteel heb ik plek voor nieuwe aanmeldingen, zowel voor individuele- als groepstherapie. Ik werk niet met een wachtlijst. Ik heb plek of geen plek.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen of te bellen (zie contact). Na uw aanmelding neem ik contact met u op voor een korte telefonische screening, waarin enkele zaken met u worden doorgenomen. Naast wat administratieve zaken (zoals de verwijsbrief, de kosten/verzekering) hoor ik ook graag iets over de reden van uw aanmelding. Als de indruk bestaat dat therapie bij mij mogelijk is, dan plannen wij een intakegesprek. Als dit niet het geval blijkt, zal ik dit met u bespreken.

Intake en behandelplan

Tijdens de intake zullen wij kennismaken en inventariseren we uw problemen of probleemgebieden. Dit kan enkele gesprekken behelzen. Daarnaast kunnen er ook vragenlijsten worden afgenomen om uw klachten beter in kaart te kunnen brengen. Ook zullen we het hebben over uw verwachtingen van de therapie. De intakefase wordt afgerond met het gezamenlijk opstellen van een behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden. De duur van de intakegesprekken is doorgaans 60 minuten.

Behandelfase

In de behandelfase zal er gezamenlijk worden gewerkt aan de doelen die er in het behandelplan zijn opgesteld.

Evaluatie

Gedurende de behandeling is het belangrijk om geregeld te evalueren om te kijken of de therapie goed verloopt. Dit zal geregeld worden gedaan tijdens de sessies. Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) aangepast worden? Zitten we op één lijn over wat nodig is? etc.

Afronding van de therapie

De laatste fase van de therapie bestaat uit het afronden. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Dit duurt zo kort of lang als nodig is. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Hierbij wordt stilgestaan bij het verloop van de therapie, de samenwerking en de toekomst.

Vakantie en ziekte

Bij vakantie zal u tijdig worden ingelicht. Er bestaat de mogelijkheid tot waarneming van een collega psycholoog gedurende ziekte of vakantie indien nodig.

Crisis

In geval van crisis kunt u terecht bij de huisarts en bij afwezigheid bij de huisartsenpost Amsterdam: 088 – 00 30 600 of http://www.huisartsenpostenamsterdam.nl

Tevens kunt u contact opnemen met de crisistelefoon 113 (24 uur bereikbaar): https://www.113online.nl