Kosten

Ik hanteer de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven vind u onder psychotherapeut in onderstaand bestand.

Ik ben niet btw-plichtig en reken dan ook geen btw over mijn tarieven.

Vergoeding zorgverzekeraar

Psychotherapie valt onder de basis ziektekostenverzekering. Dit betekent dat u, ook zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling. In 2022 heb ik een contract met zorgverzekeraar DSW. Indien u bij DSW verzekerd bent, zal er een 100% vergoeding zijn van de kosten (behoudens het eigen risico). Indien u elders bent verzekerd hangt het percentage van het behandeltarief dat vergoed wordt af van uw polis. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Voor de basisverzekering zijn er drie soorten polissen:

  • De naturapolis: u krijgt alleen volledige vergoeding bij gecontracteerde zorgaanbieders. Als u uw zorgaanbieder zelf wilt kiezen en naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet u een deel van de kosten zelf betalen. Hoe hoog dit deel is verschilt per verzekeraar, maar gemiddeld wordt circa 60 a 70% van het tarief vergoed. Heeft u een budgetpolis? Dit is een afgeslankte vorm van een naturapolis. De vergoeding is dan mogelijk lager.
  • De combinatiepolis: voor sommige vormen van zorg worden alleen gecontracteerde zorgaanbieders volledig vergoed. Ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders kunnen voor volledige vergoeding in aanmerking komen, maar voor GGZ-aanbieders kan er in feite sprake zijn van een naturapolis. Zorgverzekeraars zijn hier niet altijd duidelijk in, dus vraag goed door!
  • De restitutiepolis: de verzekeraar vergoedt mogelijk 100% van de kosten en u heeft vrije keuze naar wie u toe gaat. Er zijn echter ook restitutiepolissen op de markt die geen 100% vergoeding geven. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Ik adviseer u om, voordat u zich bij mij inschrijft, bij uw zorgverzekeraar na te vragen welke polis u heeft en hoeveel er vergoed wordt van het NZa tarief, zodat u weet waar u aan toe bent. Mocht u bij mij in behandeling komen, dan wordt tijdens de intake doorgenomen wat uw mogelijkheden zijn. Uiteindelijk blijf u zelf verantwoordelijk voor de financiering van uw behandeling.

Eigen risico

Als u uw eigen risico nog niet hebt besteed aan andere zorgkosten in het jaar waarin uw traject start, zal de zorgverzekeraar uw eigen risico verrekenen met mijn nota. Hoe groot het wettelijk verplichte eigen risico is, verschilt per jaar. In 2022 is dit: 385 euro. Heeft u daarnaast een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar? Dan moet u daar ook rekening mee houden.

Niet verzekerde zorg

Een aantal klachten valt niet (meer) onder onder de ziektekostenverzekering. Denk hierbij aan relatieproblemen, levensfaseproblemen, aanpassingsstoornissen en slaapstoornissen. U zult de kosten voor de behandeling van deze klachten dus zelf moeten betalen. Het tarief bedraagt € 117,33 per sessie (conform tarief NZa). Voor de behandeling van deze problemen heeft u geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Zelf betalen?

Soms kunnen cliënten de betaling van de behandeling, bijvoorbeeld voor arbeidsgerelateerde problematiek, via hun werkgever regelen. Regelmatig kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen voor de therapie zelf te betalen.

In die gevallen is het tarief 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven van het Zorgprestatiemodel.

Afspraak gemist of te laat afgebeld?

Als u een afspraak te laat (dat wil zeggen binnen 24 uur voor de afspraak) afzegt, of een afspraak mist, breng ik deze bij u in rekening. Er geldt dan een tarief van € 50. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

Open het document hieronder om de gehanteerde betalingsvoorwaarden te lezen.